English | Indonesian | Russian | Vietnamese
DirectLikes
Đăng nhập    Không đăng ký?  ghi tên


Truyền thông tiếp thị xã hội Vào Marketing Mix B2B

13.02.2012

Lopez Nghiên cứu kết hợp với Hiệp hội Công nghiệp Phần mềm (SIIA) vừa khảo sát 106 giám đốc điều hành tiếp thị về việc sử dụng email, tiếp thị di động và các phương tiện truyền thông xã hội để xây dựng thương hiệu của họ, dẫn đạt được, và cải thiện hỗ trợ khách hàng của công ty họ. Các kết quả nghiên cứu khá thú vị. Trong khi phương tiện truyền thông xã hội là lái xe một phần nhỏ của doanh thu và sự tham gia ngày hôm nay, gần 90% các công ty tin rằng phương tiện truyền thông tiếp thị xã hội sẽ đem lại lợi ích cho doanh nghiệp. Kết quả là, nhiều công ty đang đầu tư vào nhiều kênh truyền thông xã hội từ các blog, Twitter tới LinkedIn. Kết quả khảo sát cho thấy rằng các công ty dịch vụ các công ty B2B như quan tâm đến các phương tiện truyền thông xã hội như các công ty kinh doanh dịch vụ cho người tiêu dùng (B2C) các công ty với khoảng 90% của tất cả người trả lời nói họ đang sử dụng phương tiện truyền thông tiếp thị xã hội. Đây là một xa từ một vài năm trước đây nhiều doanh nghiệp đã đặt câu hỏi về giá trị của các phương tiện truyền thông xã hội.

Tiếp thị truyền thông xã hội đã trưởng thành đến điểm mà các công ty đang tìm kiếm một kết hợp của các biện pháp ROI định lượng như doanh thu và lưu lượng truy cập trang web, nhưng cũng có các biện pháp chất lượng chẳng hạn như nhận thức về thương hiệu. Thời gian dành cho tiếp thị truyền thông xã hội khác nhau rộng rãi bởi các công ty nhưng nhiều chi tiêu dưới 10 giờ mỗi tuần trên các nỗ lực. Đến nay, hầu hết các nhà tiếp thị vẫn còn quản lý các phương tiện truyền thông xã hội của họ nỗ lực bản thân. Trong khi nhiều doanh nghiệp sẽ tiếp tục làm bài viết của riêng mình, Lopez nghiên cứu hy vọng phương tiện truyền thông xã hội phân tích là một lĩnh vực mà nhiều công ty sẽ xem xét việc mua một dịch vụ được quản lý.

Theo dự kiến, email marketing tiếp tục là một công cụ tiếp thị chính cho một phần lớn của các công ty phỏng vấn. Sử dụng tiếp thị điện thoại di động thấp trong số những người trả lời, đó là không có gì đáng ngạc nhiên cho một tỷ lệ phần trăm cao của các công ty được khảo sát phục vụ kinh doanh-to-kinh doanh (B2B) và doanh nghiệp với chính phủ (B2G) nhóm (http://www.forbes.com / nơi / al / mobile /). Phần lớn những người được hỏi, 88%, nói chính thị trường địa lý của họ là ở Bắc Mỹ nhưng chỉ có 12% số người được hỏi coi người tiêu dùng một phần của phân khúc thị trường mục tiêu của họ. Nói chung, Lopez nghiên cứu tin rằng thị trường điện thoại di động là trong giai đoạn trứng của nó và sẽ trải qua sự tăng trưởng hai con số trong vòng hai năm tới. Nó sẽ được thú vị để xem làm thế nào các phương tiện truyền thông xã hội và tiếp thị điện thoại di động phát triển như một công cụ cho các thông tin liên lạc B2C và B2B.


bài viết blog


Google Bây giờ chỉ mục Comments Facebook & Bình luận bên thứ ba khác | Làm thế nào để Tăng Ones Cộng của bạn trên Google Plus | Làm thế nào để sử dụng Google Plus trong chiến lược tiếp thị nội dung của bạn | 6 cách Kết hợp email của bạn và Truyền thông xã hội | Tầm quan trọng của việc phát triển một kế hoạch nội dung cho Blog của bạn |