English | Indonesian | Russian | Vietnamese
DirectLikes
Đăng nhập    Không đăng ký?  ghi tên


Tại sao bạn nên xem xét việc sử dụng hashtags

16.12.2009

Khi tôi bắt đầu sử dụng Twitter vào đầu năm nay, tôi đã không thực sự hiểu hashtags (https://twitter.com/). Kết quả là, tôi đã không sử dụng chúng. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã bắt đầu bằng cách sử dụng ít nhất một hashtag trong tất cả các tweet của tôi và kinh nghiệm Twitter của tôi đã được cải thiện đáng kể kết quả là.

Hashtags như Từ khóa

Một cách đơn giản suy nghĩ của hashtags như từ khoá nhãn tweets của bạn. Nếu bạn sử dụng một nền tảng blog như WordPress hoặc các phương tiện truyền thông xã hội các trang web như Flickr, có lẽ bạn đã quen thuộc với ý tưởng sử dụng từ khoá để giúp thẻ bài đăng trên blog của bạn hoặc hình ảnh (http://wordpress.org/, http://www flickr.com /). Thẻ từ khóa cho phép mọi người dễ dàng tìm thấy nội dung có liên quan quan tâm. Điều này là chính xác lý do tại sao bạn muốn sử dụng hashtags - người hơn có khả năng tìm thấy tài khoản Twitter của bạn như là một kết quả.

Làm thế nào hashtags Trợ giúp Tìm Bạn trên Twitter

Có ít nhất một vài cách mà hashtags giúp con người tìm thấy bạn trên Twitter. Cơ bản nhất là trong giao diện Twitter, hashtags những siêu liên kết. Khi có người bấm một hashtag rằng lợi ích của họ, nói # twitter, họ nhận được kết quả tìm kiếm thời gian thực của các tweet của quý vị khác đã sử dụng hashtag (https://twitter.com/search). Hashtags cũng có thể truy cập thông qua các Twitter API - có một plethora của các ứng dụng web sử dụng API Twitter như foller.me và các công cụ trực quan dữ liệu Twitter Mentionmap (http://foller.me/MarcusBarnes, http://mentionmapp.com / # người dùng marcusbarnes).

Hashtags Sẽ Cải thiện Twitter Đồng

Bằng cách sử dụng hashtags không chỉ cho phép những người khác để tìm bạn trên Twitter, mà còn cho phép bạn tìm các người dùng Twitter khác cho bạn rất nhiều lợi ích từ việc đi theo. Cho rằng nhiều nhà phát triển thích chơi xung quanh với các API Twitter, bằng cách sử dụng hashtags bạn cũng cung cấp cho họ với nguyên liệu để giúp xây dựng Twitter siêu mát tiêp theo API-dựa trên ứng dụng. Những ứng dụng này cũng cung cấp một con đường khác cho mọi người tìm thấy bạn trên Twitter.

Twitip có nhiều bài viết khác gọn gàng trên hashtags đáng đọc (http://www.twitip.com/?x=0&y=0&s=hashtags). Đối với người dùng Twitter mới có thể vẫn còn một chút bối rối bởi hashtags, hy vọng của tôi là lại khái niệm như các thẻ từ khoá sẽ giúp bạn hưởng lợi nhiều hơn từ một trong những thú vị nhất và hữu ích công cụ truyền thông xã hội có sẵn trên các trang web ngày hôm nay.


bài viết blog


Niche mạng xã hội: Người chơi mới, nền tảng thành công của họ | Đạt được lực kéo: Twitter tiếp thị cho Startups | Indonesia Social Media Marketing: Vẫn là một đường Bumpy cho chủ sở hữu nhãn hiệu | 5 cách để sử dụng Twitter để phát triển kinh doanh bất động sản của bạn | Twitter tiếp thị 101 |