English | Indonesian | Russian | Vietnamese
DirectLikes
Đăng nhập    Không đăng ký?  ghi tên


Sử dụng Twitter để lái xe dẫn và phát triển doanh nghiệp

01.12.2012

Twitter là một trong những nền tảng được sử dụng hầu hết các phương tiện truyền thông xã hội (http://www.virtualsocialmedia.com/social-media/). Sự đơn giản của cách sử dụng của nó cũng như thực tế rằng nó được tham gia miễn phí đã làm cho nó rất phổ biến. Thực tế là nó hoạt động trong thời gian thực cũng là một cái gì đó đã đến như là một lý do tuyệt vời để sử dụng nó. Đây là lý do tại sao nó đến như là không có gì ngạc nhiên khi mà các doanh nghiệp trên toàn thế giới đang chạy twitter để lái xe lưu lượng truy cập cho các doanh nghiệp của họ.

Điều này đã giúp rất nhiều các doanh nghiệp này phát triển vô cùng. Một doanh nghiệp nói chung xuất phát từ việc tiếp thị thành công. Marketing là trong hầu hết các trường hợp được coi là xương sống của bất kỳ doanh nghiệp nào. Đó là chìa khóa thúc đẩy kinh doanh và vì lý do này, twitter là rất quan trọng. Tiếp thị trong bối cảnh kinh doanh có nghĩa là nhóm mục tiêu của bạn nhận được để biết về những gì bạn đang cung cấp, nó có để làm với nhận được các dịch vụ của doanh nghiệp của bạn làm gì cho đúng người. Có thể, nếu nhóm mục tiêu của bạn được cho biết về các sản phẩm và dịch vụ của bạn sau đó họ sẽ có khả năng cung cấp cho nó một thử (http://www.virtualsocialmedia.com/social-media-marketing-optimization-services/).

Twitter có thể rất hữu ích cho mọi người biết một sản phẩm mà bạn chỉ là về để khởi động. Điều này có thể xảy ra trong thời gian thực và bạn có thể nhận được để biết ý kiến ​​của người dân về những gì bạn đang về để khởi động. Twitter cũng đảm bảo rằng bạn nhận được để biết những gì khách hàng muốn. Nếu họ không hài lòng với sản phẩm bạn đang về để khởi động hoặc họ muốn bạn để sửa đổi nó, bạn có thể nhận được tất cả các thông tin này ngay lập tức mà không cần phải tiến hành một nghiên cứu mà có thể đã gây ra tiền cho bạn. Điều này đi để cho thấy rằng bạn đang làm cho tiết kiệm sẽ tự động thêm vào lợi nhuận kinh doanh của bạn.

Twitter cũng có thể đảm bảo rằng bạn giữ liên lạc với khách hàng của bạn không chỉ mà còn lực lượng lao động của bạn là tốt. Điều này sẽ trở thành nền tảng đơn giản nhất để bạn có thể vượt qua bất kỳ tin nhắn trên. Khách hàng của bạn có thể cho bạn biết về những gì họ muốn dịch vụ của bạn để làm. Bạn cũng nhận được để biết làm thế nào bạn có thể cải thiện các dịch vụ để làm cho họ hạnh phúc. Lực lượng lao động của bạn cũng có thể nhìn thấy nơi họ đang đi sai và những gì họ cần làm để cải thiện.

Khi nói đến lái xe lưu lượng truy cập đến trang web kinh doanh của bạn, twitter đóng một vai trò rất quan trọng. Bạn có thể liên kết trang web của doanh nghiệp của bạn trên tweet của quý vị mà bạn đặt qua. Những người mà bạn theo dõi và những người theo dõi bạn có thể nhận biết các liên kết và truy cập vào chúng. Twitter cũng cung cấp cho bạn cơ hội để biết những gì các đối thủ cạnh tranh của bạn đang làm sẽ mang lại cho bạn một lợi thế cạnh tranh.

Sử dụng những lời khuyên tuyệt vời để bắt đầu chiến dịch của bạn với Twitter. Nếu bạn có một số lời khuyên trong việc sử dụng twitter để lái xe dẫn, không ngần ngại để lại comment bên dưới.


bài viết blog


Twitter tiếp thị 101 | Facebook hiệu quả giao thông: 6 Lời khuyên để cải thiện khả năng hiển thị của Fan Page của bạn | Sức mạnh của truyền thông xã hội: dầu, cây cọ và các Pedobear | Xây dựng mối quan hệ trên Twitter: 3 Lời khuyên để giúp bạn thực hiện một Head Start | 5 Pieces lời khuyên tốt Chết tiệt cho tiếp thị truyền thông xã hội |