English | Indonesian | Russian | Vietnamese
DirectLikes
Đăng nhập    Không đăng ký?  ghi tên


SMO Quy tắc số 1: Xây dựng Linkability

05.06.2010

SMO Quy tắc số 1: Xây dựng Linkability

Công việc của SMO, hoặc Tối ưu hóa truyền thông xã hội, có thể được và phải được bắt đầu từ xây dựng linkability của trang web / blog của bạn (http://www.smoz.info/p/smo.html).

Rohit Bhargava đặt nó theo cách này:

Đây là ưu tiên hàng đầu và quan trọng nhất cho các trang web.

Vì vậy, những gì trên earch là linkability?

Linkability là yên thân của một trang web hoặc blog cho người dùng chia sẻ nội dung của nó (bài viết, hình ảnh, video, ý kiến ​​hoặc bất cứ điều gì) với bạn bè trên các phương tiện thông tin xã hội khác như Facebook, Twitter, Digg, Delicious, vv

Ở đây, người dùng và Chia sẻ linh hồn của linkability. Và yên thân là chìa khóa cho sự thành công của nó.

Tại sao chúng ta cần linkability?

Bởi vì mọi người đang lasy. Nếu có 10 người sử dụng sẵn sàng để làm Một cú nhấp chuột để chia sẻ nội dung của bạn, có thể là chỉ có 5 sẽ không bận tâm để làm cho hai lần nhấp chuột để chia sẻ. Và nếu bạn không có bất kỳ cung cấp linkability dễ dàng ở tất cả, sẽ không có ai sẵn sàng chia sẻ nội dung của bạn, ngay cả khi họ nghĩ rằng nội dung của bạn là rất tốt. Và nếu bạn không chia sẻ nội dung của bạn để truyền thông xã hội, bạn không có khả năng là nóng hoặc thậm chí được biết đến bởi những người khác.

Và chúng ta nên tăng linkability cho SMO (http://www.smoz.info/p/smo.html)?

Các địa điểm sau đây là nơi mà bạn nên chú ý đến:

- Trưởng một nội dung
- Bottom một nội dung
- Bình luận
- Tất cả các trang
- Dưới avatar của bạn
- Gần tên của bạn hoặc tên người dùng

Ngày càng tăng của linkability cũng nên bao gồm một tình trạng của bao nhiêu lần nội dung đã được chia sẻ.

Chúng ta cần phải thêm bất kỳ sau cho các trang web hoặc blog của chúng tôi để xây dựng linkability:

- Gadget (http://www.google.com/ig/directory?synd=open)
- Chia sẻ (xã hội) nút (http://www.socialmarker.com/)
- Liên kết văn bản
- Chỉ số bao nhiêu lần một nội dung được chia sẻ
- Email (email cũng là truyền thông xã hội)

Và với ai chúng ta nên liên kết không?

Vâng, tôi muốn đề nghị bạn liên kết đến bất cứ nơi nào độc giả của bạn đi. Bạn nên sử dụng Analytics công cụ như Google Analytics để theo dõi nơi ở của độc giả của bạn và làm cho liên kết.


bài viết blog


Cách sử dụng trên toàn thế giới Truyền thông xã hội xu hướng trong năm 2012 | 2013 Danh sách kiểm tra của bạn Tiếp thị trực tuyến | Facebook Lời khuyên: 5 cách hiệu quả để thu hút khán giả Fan Page của bạn | 5 Google Plus Lời khuyên để giúp bạn tạo Likes khác và theo dõi | Social Media Marketing: The Next Generation |