English | Indonesian | Russian | Vietnamese
DirectLikes
Đăng nhập    Không đăng ký?  ghi tên


Mạng xã hội + SEO = Xã hội SEO?

13.09.2011

Đôi khi kết quả của một tìm kiếm trên Google, Bing hay Yahoo là không thực sự thỏa mãn. Nếu bạn tìm kiếm với các điều kiện cụ thể đôi khi các kết quả tìm kiếm là rất hạn chế. Thường chỉ có ba kết quả tìm kiếm đầu tiên cung cấp thông tin có thể sử dụng. Các công cụ tìm kiếm thường chỉ cung cấp thông tin nói chung và nội dung ít cụ thể và học tập. Giữ trong tâm trí rằng công cụ tìm kiếm không chỉ thiết kế đặc biệt cho mục đích.

Công cụ tìm kiếm các nhà khai thác cố gắng bao gồm một khối lượng lớn người sử dụng thay vì tập trung vào các nhóm cụ thể. Tuy nhiên, họ nhận thức được tầm quan trọng của các mạng xã hội. Bên cạnh tin tức và tìm kiếm blog, mạng xã hội với nội dung thời gian thực đang nhận được nhiều hơn và quan trọng hơn. Xét rằng YouTube, thuộc Google, công cụ tìm kiếm lớn nhất thứ hai thậm chí là trước Yahoo và Bing nó trở nên thực sự rõ ràng có ảnh hưởng đến các mạng xã hội (http://www.youtube.com/). Khi số lượng người sử dụng công cụ tìm kiếm được tình trạng trì trệ, nó xuất hiện rằng mạng xã hội có tầm quan trọng nhiều hơn. Đặc biệt là xem xét rằng Facebook là lớn nhất của tất cả các mạng xã hội có tiềm năng cho 750 triệu người sử dụng.

Các mạng xã hội cũng như các nhà khai thác công cụ tìm kiếm là tự tài trợ chủ yếu từ nguồn thu quảng cáo. Tuy nhiên, quảng cáo là cụ thể hơn có thể được thu thập và đánh giá các dữ liệu cá nhân của người dùng cá nhân. Mạng xã hội biết chính xác trong kết nối người sử dụng là một trong nhau và nội dung được ưa thích. Điều này làm cho nó dễ dàng hơn để đặt quảng cáo đáng chú ý. Đối với các nhà khai thác công cụ tìm kiếm thay vào đó là khó khăn hơn nhiều để tạo ra các quảng cáo cụ thể như các dữ liệu chỉ có thể được thu thập từ các từ khóa.

Như công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft đang hợp tác với Twitter và Facebook, đó là dự đoán rằng Google tại quầy với một mạng lưới xã hội của riêng (https://twitter.com/). Google+ có thể là nhiều hơn chỉ là một mạng lưới xã hội và hỗ trợ Google để xác định thứ hạng trang web. Nói chung nó có vẻ là một mở rộng của công cụ tìm kiếm của Google.

Từ quan điểm của Search Engine Optimization (SEO) có nhiều yếu tố khác nhau cho một tối ưu hóa thành công của trang web (http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization). Việc sử dụng các từ khóa đúng đóng một vai trò quan trọng trong SEO. Bên cạnh đó công cụ từ khóa phổ biến phương tiện truyền thông xã hội đang ngày càng quan trọng để tìm các từ khóa thích hợp. Khả năng để tìm các từ khóa bổ sung và mới cũng cung cấp cho cơ hội cho một lợi thế cạnh tranh.

Thông qua mạng xã hội, nó có thể phát hiện các xu hướng mới, nhu cầu hiện tại và mong muốn cá nhân của người sử dụng. Kết hợp với các phương pháp thông thường của lợi thế nghiên cứu cạnh tranh có thể đạt được bằng cách này.

Tăng tin tức xã hội chấp nhận thông qua hợp tác và liên kết từ Facebook, Twitter, Myspace vv (http://www.facebook.com/). Kể từ khi Bing đang hợp tác với Facebook và Google tung ra Google+ nó làm cho tinh thần để chia sẻ các liên kết và thông tin thông qua mạng xã hội để tạo Backlinks và các liên kết gián tiếp.

Theo hợp tác giữa các nhà khai thác công cụ tìm kiếm và mạng xã hội không thể thiếu trong lĩnh vực SEO. Nếu không, các mạng xã hội sẽ được thực hiện khắp nơi sớm hay muộn vì đây là nơi mà các xu hướng mới và tin tức hiện tại được truyền đạt chỉ-trong-thời gian. Cuối cùng, bạn có thể nói rằng đó là không thể bỏ qua các mạng xã hội như là một phần của tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trong tương lai gần.


bài viết blog


6 cách hiệu quả để quảng bá blog của bạn Sử dụng truyền thông xã hội | 5 phương pháp để thực hiện theo dõi 1000 + trong Google Plus một cách dễ dàng | Truyền thông tiếp thị xã hội Vào Marketing Mix B2B | Google+ đạt 25 triệu người sử dụng | Google +1 s: lý do tại sao bạn nên nắm lấy nó và sợ nó |