English | Indonesian | Russian | Vietnamese
DirectLikes
Đăng nhập    Không đăng ký?  ghi tên


Làm thế nào để vắt kiệt SEO Juice từ trang Twitter của bạn

21.11.2009

By Sherice Jacob - thiết kế web, viết bài quảng cáo và tác giả của Niche nhanh (http://ielectrify.com/, http://www.amazon.com/dp/1440435308/)! @ Cô sherice (https://twitter.com/sherice)

Bạn có biết rằng tweet của quý vị Twitter của bạn là chín với nước trái cây công cụ tìm kiếm mà bạn có thể đưa vào sử dụng để có được tiếp xúc tiếp thị nhiều hơn? Tất nhiên, các liên kết mà bạn đăng trên Twitter, bao gồm cả các liên kết trong sinh học của bạn, tự động không làm theo, có nghĩa là các công cụ tìm kiếm sẽ theo họ, nhưng "liên kết nước cốt" (như Google PageRank) không được chuyển.

Điều đó không có nghĩa là bên trên để tối ưu hóa trang Twitter của bạn mặc dù. Công cụ tìm kiếm index Twitter tweet của quý vị (thông qua "trạng thái" - trông như thế này) (https://twitter.com/sherice/statuses/5177719653). Vì vậy, làm thế nào bạn có thể giúp ratchet tweets của bạn vào các kết quả công cụ tìm kiếm cũng như tăng số lượng của những người theo?

Bằng cách bao gồm các từ khóa có liên quan trong tiêu đề của bạn trên các trang trạng thái của bạn.

Twitter tạo ra các tiêu đề cho trang trạng thái của bạn bằng cách tham gia một loạt các ký tự cho chính nó. Bạn không thể thay đổi một phần (như Twitter / Sherice Jacob) nhưng bạn có thể thay đổi những gì đến sau khi nó. Chỉ có khoảng 27 ký tự có sẵn cho bạn sử dụng (và bạn nghĩ rằng phù hợp một cái gì đó vào 140 là khó khăn!), Nhưng số lượng bit tất còn ít.

Ngoài việc hiển thị lên trong công cụ tìm kiếm, khi bạn bao gồm các từ khóa trong các tiêu đề trang tình trạng của bạn, bạn cũng trở nên rõ ràng hơn thông qua giao diện tìm kiếm của Twitter, cũng như các trang web tìm kiếm các nhiều ra khỏi đó mà lược thông qua Twitter bài viết và tweet của quý vị đối với một số từ khóa.

Nếu tôi đang tìm cho lời khuyên twitter, và các tweet của quý vị đã đưa ra trong các kết quả, tôi sẽ muốn làm theo những người này để xem những gì khác họ phải chia sẻ? Tuyệt đối!

Và nếu bạn nhấp vào "Tweet View" cho bất kỳ của những kết quả này, bạn sẽ được thực hiện - bất ngờ! Trang tình trạng! Trang thái tĩnh - có nghĩa là họ sẽ ở lại đó mãi mãi trừ khi bạn xóa chúng hoặc Twitter biến mất từ ​​bề mặt của Trái đất (không có khả năng!) - Để sử dụng chúng để lợi thế tiếp thị của bạn và bắt đầu bao gồm một vài từ khóa trong tiêu đề và tweets của bạn.

Bây giờ bạn biết làm thế nào để tốt hơn tận dụng tiêu đề và trạng thái của bạn, có được để làm việc và bắt đầu tối ưu hóa những trang với tất cả các liên kết mà bạn gửi!


bài viết blog


Làm thế nào để theo dõi More On Google Plus | 10 cách để sử dụng Google Plus cho Marketing | Google+ cho các doanh nghiệp | SEO vs Google Plus One | Facebook Vs Twitter |