English | Indonesian | Russian | Vietnamese
DirectLikes
Đăng nhập    Không đăng ký?  ghi tên


Làm thế nào để thúc đẩy việc kinh doanh của bạn trên Facebook?

08.05.2012

Lời khuyên cho Thúc đẩy kinh doanh trên Facebook - Mạng xã hội

Facebook là nổi tiếng nhất trên thế giới trang web mạng xã hội ra mắt vào tháng 2 năm 2004 craeted bởi Mark Zuckerberg kết nối bạn với những người xung quanh bạn (http://www.bloggingalerts.com/2011/07/who-is-founder-of-facebook- khi was.html).

Nếu bạn có một tài khoản facebook (facebook) và muốn thúc đẩy doanh nghiệp của bạn trên facebook sau đó bạn có thể thúc đẩy doanh nghiệp của bạn bằng các phương pháp sau đây.

- Làm hồ sơ đúng cách: Đầu tiên của tất cả các hồ sơ hợp lệ, bao gồm Học, Cao đẳng, Đại học và công việc hiện tại của bạn hoặc công việc kinh doanh hiện tại của bạn.

- Thêm Bạn bè: Cố gắng làm cho bạn bè nhiều hơn và nhiều hơn nữa người quan tâm đến kinh doanh hoặc kinh doanh các sản phẩm liên quan.

- Nhóm: nhóm trên facebook cũng là lựa chọn tốt nhất cho bạn để thúc đẩy doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể làm cho các nhóm facebook có liên quan đến doanh nghiệp của bạn.

- Video tải lên: Tải video liên quan đến doanh nghiệp của bạn trên các bức tường facebook của bạn.

- Tạo sự kiện: Bạn cũng có thể lên lịch các sự kiện của bạn.

- Tạo Trang Doanh nghiệp: Bạn cũng có thể tạo hấp dẫn FBML (Facebook Mark Up Language) trang và thúc đẩy trang doanh nghiệp của bạn trên facebook.

- Tạo Quảng cáo xã hội: Nếu bạn muốn để thúc đẩy công việc kinh doanh của bạn bằng cách thêm một số Bucks sau đó bạn có thể thúc đẩy doanh nghiệp của bạn bằng cách đặt quảng cáo xã hội trên facebook bằng cách chọn ngân sách hàng ngày.

- Tăng Thích: Cố gắng tăng thích trang doanh nghiệp của bạn. Thích có thể tăng bằng cách làm thường xuyên cập nhật và thú vị liên quan đến các sản phẩm của bạn trên trang facebook của bạn.


bài viết blog


Tại sao 150 theo dõi Tất cả các bạn thực sự cần | Fake sắc trong truyền thông xã hội | Làm thế nào để quảng bá blog của bạn với Twitter tiếp thị | Tại sao bạn nên sử dụng Google+ Đối với SEO | Tại sao Twitter tiếp thị là hoàn hảo cho các doanh nghiệp nhỏ |