English | Indonesian | Russian | Vietnamese
DirectLikes
Đăng nhập    Không đăng ký?  ghi tên


Làm thế nào để thúc đẩy Google+ Thêm vào trang để có được theo dõi & Engagement

28.05.2012

Như Google+ phát triển cộng với các trang của Google đang nhận được quan trọng hơn. Chúng ta hãy xem làm thế nào để thúc đẩy trang Google+ để có được theo nhiều hơn và tham gia từ các đối tượng mục tiêu Cũng giống như Facebook trang Google+ cung cấp tất cả các công cụ cho bạn để truyền bá các tác phẩm về trang của bạn với gia đình, bạn bè và mạng.

Sau đây là cách tốt nhất để thúc đẩy trang Google+ của bạn,

- Hãy để mọi người biết về trang Google+ của bạn: Để có được trang siêu vi lây lan từ. Trên trang Google+, nhấp vào lây lan từ ở phía bên của dòng suối như thể hiện trong hình dưới đây. Điều này sẽ cho phép bạn chia sẻ Google Plus trang của bạn trong một bài đăng với mạng của bạn từ tiểu sử trên Google+ cá nhân của bạn. Chia sẻ sẽ được thực hiện từ tiểu sử trên Google+ cá nhân của bạn không phải từ trang Google+ của bạn. Ví dụ, hãy nói rằng Charles có một trang blog công nghệ của mình (http://atozinlife.com/category/technology/). Nếu trang của mình lây lan từ những người đã chia sẻ để xem các cập nhật như đến từ Charles, không phải từ trang.

- Viết một bài viết và bao gồm trong bản tin: Một cách thông minh để viết 2-3 đoạn của nội dung trên trang Google+ của bạn và cung cấp các liên kết đến nó. Cũng chắc chắn rằng trong bức thư tin tức hàng tuần hoặc hàng tháng của bạn bao gồm hai dòng về trang mới của bạn và yêu cầu theo hoặc khách hàng của bạn để theo bạn trên Google+. Theo A đến Z trong cuộc sống trên Google Plus (https://plus.google.com/u/0/111625154799166232050/posts).

- Đăng trên Google Plus: Bài viết cập nhật thường xuyên và giữ cho trang web của bạn tươi. Người theo dõi hoặc người có nhiều khả năng để tham gia với một trang có chứa bài viết tươi và đến ngày hồ sơ cá nhân.

- Liên kết trang Google+ của bạn với trang web của bạn đã được chứng minh cách để có được theo nhiều hơn cho trang web của bạn là lái xe lưu lượng truy cập web của bạn để trang Google+ của bạn. Này cung cấp một cơ hội tuyệt vời để tham gia với những người theo của bạn và họ cũng sẽ lây lan từ về trang của bạn.

- Liên kết Google Plus trang với chiến dịch AdWords của bạn: Đây là phương pháp mới để thúc đẩy trang web của bạn được giới thiệu bởi Google. Điều này cho phép bạn kết nối với trang của bạn với chiến dịch Adwords chia sẻ +1 (http://support.google.com/adwords/answer/1722132/?hl=en&from=1645035&rd=1). Bất kỳ +1 trên quảng cáo của bạn sẽ tăng tính trên trang của bạn và ngược lại.

- Chia sẻ trang Google+ của bạn trên các mạng xã hội khác: Nếu bạn đã xây dựng theo tốt về truyền thông xã hội như Facebook, Twitter hay LinkedIn sau đó chia sẻ hồ sơ của bạn (http://atozinlife.com/tag/social-media/). Rất có thể là theo của bạn sẽ tham gia bạn trên trang cộng với Google của bạn.

- Liên kết trang Google+ của bạn với AdWords Express campaig của bạn: Bạn cũng có thể thiết lập trang đích AdWords Express được trang Google+ của bạn.

Tìm kiếm những cách thức mới để có được nhiều người theo hơn là một nỗ lực liên tục và cải tiến liên tục. Đó là phải tăng cường sự tham gia và lưu lượng truy cập web. Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào bạn đã cố gắng để có được theo trên trang Google+ và bao nhiêu thành công hay thất bại mà bạn đã thấy.


bài viết blog


Truyền thông xã hội "cam kết" không phải là một chiến lược | Ngoài vấn đề cơ bản: 30 Fresh Truyền thông xã hội Lời khuyên cho năm 2012 | 20 ngày Sau đây chất lượng cao, Twitter cao-Tham gia (chỉ trong vòng 20 phút mỗi ngày) | 5 Essential & Easy Media xã hội Metrics Bạn Nên đo Right Now | Những gì bạn có thể học từ 6 công ty này phát triển mạnh trên Twitter? |