English | Indonesian | Russian | Vietnamese
DirectLikes
Đăng nhập    Không đăng ký?  ghi tên


Làm thế nào để sử dụng Facebook cho sự thành công tiếp thị

24.11.2012

Facebook là một công cụ rất mạnh để tiếp thị kinh doanh của bạn. Tuy nhiên, chìa khóa để thành công này là cố định trên khả năng của bạn để sử dụng nó một cách thích hợp. Sự khác biệt trong kết quả giữa hai doanh nghiệp về cơ bản là cách họ chọn để sử dụng nó. Các thành viên của Facebook là một trong những lớn nhất trên thế giới với trên một tỷ người sử dụng. Điều này có nghĩa rằng bạn có hơn một tỷ khách hàng tiềm năng truy cập vào các phương tiện truyền thông xã hội này trên một cơ sở hàng ngày (http://www.virtualsocialmedia.com/social-media/). Các con số của các thành viên tiếp tục phát triển như nhiều người hơn và nhiều hơn nữa có được nhận thức về tiềm năng nằm trên nó.

Vì nó đã bắt đầu, nó là cơ bản một trang web mạng xã hội, nơi mọi người có thể nhận được để kết nối với bạn bè và những người thân yêu. Họ có thể làm cho bạn bè từ khắp nơi trên thế giới và xác định vị trí những người thân yêu của họ từ khắp nơi trên thế giới. Nó đã phát triển để trở thành một trong những con đường tiếp thị tiềm năng nhất cho nhiều công ty trên thế giới. Vẻ đẹp của quảng cáo đây là một thực tế mà bạn có thể có doanh nghiệp của bạn tiếp xúc với thế giới hơn. Bạn có thể ngay lập tức trở thành một người kinh doanh quốc tế thông qua các phương tiện truyền thông này.

Khi bạn quyết định kinh doanh của bạn tiếp xúc, bạn sẽ cần phải được cơ mật của một thực tế ít được tiếp thị của bạn sẽ nhận được tất cả các thành công hơn. Điều đầu tiên bạn cần phải nhận thức được là một thực tế rằng hầu hết những người đang ở đây để có một số vui vẻ. Họ không thực sự tìm kiếm để mua bất cứ thứ gì. Bạn nên do đó không bán trực tiếp cho họ ở đây. Những gì bạn làm là tạo ra một trang và mời họ thích nó. Càng nhiều người bạn có thể thích trang của bạn tiếp xúc nhiều hơn bạn sẽ nhận được. Bạn cũng có thể mời họ để lại ý kiến ​​cũng như tham gia trên trang của bạn. Khi họ thích trang của bạn và tham gia trên trang fan hâm mộ, nó sẽ tự động được trên các bức tường của họ. Điều này có nghĩa rằng bạn bè của họ có thể nhìn thấy nó trên nguồn cấp dữ liệu của họ - đó cũng có nghĩa rằng càng có nhiều người dân có thể thích trang của bạn, bạn nhận được từ bạn bè của họ cũng tiếp xúc nhiều hơn.

Một điều khác bạn cần phải được cơ mật là một thực tế rằng bạn về cơ bản cần phải lái xe lưu lượng truy cập đến trang web của bạn. Bạn có thể làm điều này bằng cách tạo ra các liên kết đến trang web của bạn. Điều này sẽ dẫn mọi người vào trang web kinh doanh của bạn và nhận được để tìm hiểu về những gì bạn đang cung cấp. Đối với giao thông hiệu quả để trang web của bạn, bạn sẽ cần phải nhận thức được rằng các liên kết mà bạn cung cấp trên trang web của bạn có liên quan. Bạn cần phải rất cẩn thận không để cung cấp cho các liên kết được hoặc không hoạt động hoặc không cập nhật thường xuyên. Khi trang web của bạn trở nên quá không hoạt động thì mọi người không thể biết những gì bạn đang làm. Đảm bảo rằng trang của bạn được cập nhật thường xuyên và liên kết của bạn luôn luôn kiểm tra cho phù hợp.


bài viết blog


Kế hoạch Chiến lược truyền thông xã hội của bạn? Hãy Cue từ GE | 3 yếu tố Mỗi Không Chiến lược truyền thông xã hội có điểm chung | SMO: đảo trộn Facebook fan hâm mộ giao thông | Sử dụng Twitter để lái xe dẫn và phát triển doanh nghiệp | Làm thế nào để sử dụng Google Plus cho xây dựng thương hiệu cá nhân và thành lập Rank Tác giả |