English | Indonesian | Russian | Vietnamese
DirectLikes
Đăng nhập    Không đăng ký?  ghi tên


Làm thế nào để dễ dàng Tìm người Trên Google Plus

Tìm Người Ngoài ra cung cấp một chỉ mục tìm kiếm trực quan của tất cả Google+ người sử dụng (http://www.findpeopleonplus.com/). Ở đây bạn có thể tìm kiếm trên nhiều loại khác nhau như:

- Tình trạng quan hệ
- Giới tính
- Tìm kiếm
- Làm thế nào mà họ đang theo dõi
- Có bao nhiêu người theo họ có
- Nghề nghiệp của họ
- Cho dù họ có trên Twitter hoặc trên Facebook
- Địa điểm

LỜI KHUYÊN:

- Bạn có thể tìm kiếm các từ riêng biệt là tốt. Ví dụ, nếu bạn đang tìm kiếm yoga, bạn sẽ tìm thấy 393 (như các văn bản của blog này) những người đã viết về yoga. Tôi tìm kiếm leo núi đá và tìm thấy 131 người đá leo lên. Vì vậy, tìm kiếm cho các lợi ích tương tự như bạn có thể kết nối với những người.

- Khi bạn tìm thấy những người có lợi ích tương tự như bạn, sau đó bạn có thể nhìn trên menu bên tay trái và tìm kiếm những người địa phương cho bạn. Điều này là hoàn hảo nếu bạn đang tìm kiếm một người bạn mới, đang hẹn hò hoặc đang tìm kiếm một khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp của bạn.

Thưởng thức và Kết nối (http://www.findpeopleonplus.com/)

Hãy nhớ để đăng ký RSS Feed của tôi dưới đây để nhận được lời khuyên cho tất cả các phương tiện truyền thông xã hội, nhu cầu của bạn!


bài viết blog


Làm thế nào để quảng bá âm nhạc của bạn với Twitter, Ultimate Hướng dẫn Phần 1 | Làm thế nào để quảng bá âm nhạc của bạn với Twitter, Ultimate Hướng dẫn Phần 2 | Làm thế nào để thúc đẩy âm nhạc của bạn trên Twitter - Hướng dẫn cho các nhạc sĩ | Mạng xã hội cho doanh nghiệp | Facebook và Blog khuyến mãi |