English | Indonesian | Russian | Vietnamese
DirectLikes
Đăng nhập    Không đăng ký?  ghi tên


Kỹ thuật Xây dựng cộng đồng trực tuyến

Có một số loại của cộng đồng trực tuyến xung quanh doanh nghiệp của bạn chỉ là một phần của mô hình thương mại hiện nay. Cộng đồng trực tuyến giúp truyền bá thông điệp kinh doanh của bạn trên toàn mạng lưới của họ tạo ra một dòng tốt đẹp của giao thông trong và nhãn cầu xung quanh công ty của bạn và trang web của mình. Tất cả mọi thứ đã phát triển thành một xã hội trực tuyến, và tùy thuộc vào bản chất của doanh nghiệp của bạn, bạn rất có thể đòi hỏi từ đó loại cửa tiếp xúc để giúp phát triển thương hiệu hay công ty của bạn.

Dưới đây là một số cách để phát triển cộng đồng trực tuyến của bạn:

- Hãy thân thiện với đồng nghiệp của bạn.

Cho dù đó là Facebook, Twitter, hoặc ở một nơi khác, thân thiện như có thể với những người khác trong không gian của bạn. Không ai muốn tham gia vào cộng đồng của một "Debbie Downer". Hãy cố gắng là rất tốt đẹp cho người khác ngay cả khi họ không phải là tốt đẹp cho bạn. Đối tượng của bạn đang theo dõi. Hãy nhớ rằng tất cả mọi thứ bạn làm trực tuyến khá nhiều ở lại trực tuyến, vì vậy được tốt đẹp.

- Khác Trợ giúp trả lời câu hỏi.

Hãy dành thời gian để trả lời các câu hỏi mà người khác gửi trực tuyến trong không gian xã hội khác nhau. Cuối cùng qua thời gian mọi người sẽ chú ý đến câu trả lời của bạn, làm cho chúng chú ý gần gũi hơn với bạn.

Khởi động Blog.

Khởi động một blog và bao gồm tất cả các chuông và còi xã hội để những người khác có thể là một phần chia sẻ, bình luận, và giao tiếp trên trang web của bạn. Để xây dựng một cộng đồng xã hội, trang web hoặc blog của bạn cần để trở thành tương tác để những người khác có thể giao tiếp với cộng đồng trực tuyến của bạn.

Khởi động Forum.

Để làm điều này đúng cách, bạn thường phải có một số lưu lượng truy cập tốt đẹp đến với trang web của bạn. Khi bạn làm thế, nó có thể làm việc rất tốt trong lợi của bạn để giúp bạn xây dựng cộng đồng mà bạn đang cố gắng để xây dựng. Đôi khi tất cả những gì bạn cần làm là cung cấp nền tảng cho cộng đồng phát triển trên, và sau đó bạn chỉ cần nước mà hạt giống theo thời gian.

Xây dựng một cộng đồng không phải là dễ dàng, nhưng với khung bên phải của tâm và cách tiếp cận cộng đồng sẽ phát triển mạnh. Bạn chỉ cần phải kiên nhẫn và cho nó thời gian. Cung cấp các công cụ cần thiết để xây dựng cộng đồng và cách tiếp cận nó như một doanh nghiệp và theo thời gian, bạn sẽ thấy nó phát triển.


bài viết blog


SMO (Tối ưu hóa truyền thông xã hội) LÀ GÌ? | Mất theo dõi Twitter: 4 Simple Things Giúp Bạn Giảm Unfollows | SMO (Tối ưu hóa truyền thông xã hội) mẹo và thủ thuật cho blog của bạn | Google Anatomy | Cập nhật trạng thái |