English | Indonesian | Russian | Vietnamese
DirectLikes
Đăng nhập    Không đăng ký?  ghi tên


Google Bây giờ chỉ mục Comments Facebook & Bình luận bên thứ ba khác

Facebook ý kiến, và ý kiến ​​khác bất kể nền tảng họ là trái với, là kết quả của những người thực sự liệt kê cảm xúc thật sự của họ, vậy tại sao họ không nên xếp hạng trong không gian tìm kiếm của Google. Vâng, rõ ràng là Google đã có cùng một cảm giác bởi vì chúng ta đang nhìn thấy bình luận Facebook và ý kiến ​​trái bằng cách sử dụng của bên thứ ba khác nhận xét hệ thống trên một bảng xếp hạng trang web trong Google.

Điều này đã được phát hiện lần đầu tiên khi một người nào đó google văn bản từ một bình luận còn lại trên một bài đăng blog bằng cách sử dụng Facebook bình luận phụ tùng. Khi họ đã làm điều này, họ nhận thấy nó đã được chọn của Google. Matt Cutts, người đứng đầu của webspam của Google xác nhận hình thức mới của nội dung tìm kiếm của Google trong một Tweet gần đây.

Googlebot tiếp tục nhận được thông minh hơn. Bây giờ đã có khả năng thực hiện AJAX / JS với ý kiến ​​chỉ số năng động. Goo.gl/f9et1

Với bản cập nhật này Google mới ở nơi chúng tôi có thể xem ý kiến ​​nhặt mà trước đây vô hình do những giới hạn Công nghệ thứ ba phần. Điều này sẽ liên quan đến ý kiến còn lại trên blog và thậm chí có thể xem xét nền tảng mà không có khả năng hiển thị.

Đây là tin tuyệt vời cho các phương tiện truyền thông xã hội tiếp thị widget bình luận nền tảng Facebook và bên thứ ba khác nhận xét do khả năng tiếp xúc với virus của họ (http://www.seoinc.com/social, http://www.seoinc.com/seo -blog/facebook-improves-comments-plugin /). Bây giờ họ sẽ không chỉ có thể để thúc đẩy nội bộ trên Facebook, họ cũng sẽ có thể để có được lập chỉ mục trong Google, do đó giúp tối ưu hóa công cụ tìm kiếm của họ (http://www.seoinc.com/).


bài viết blog


Những gì bạn có thể học từ 6 công ty này phát triển mạnh trên Twitter? | 8 cách chắc chắn để tăng Engagement Facebook | Làm thế nào để Turn Khiếu nại vào Compliments & Khen ngợi Into ủng hộ thương hiệu | Làm thế nào để quảng bá âm nhạc của bạn với Twitter, Ultimate Hướng dẫn Phần 1 | Làm thế nào để quảng bá âm nhạc của bạn với Twitter, Ultimate Hướng dẫn Phần 2 |