English | Indonesian | Russian | Vietnamese
DirectLikes
Đăng nhập    Không đăng ký?  ghi tên


Google+: Google Đi xã hội Một lần nữa

31.08.2011

Google đã cố gắng để có được vào toàn bộ thị trường xã hội cho một chút, nghĩ lại một vài năm khi họ ra mắt Google Wave, đó là công cụ xã hội của Google cho việc hợp tác và chia sẻ. Mặc dù nhiều người cho rằng nó quá phức tạp và quá nhiều sẽ thành công, và trong năm 2010, Google đã giết chết nó đi. Ngoài ra, Google đã cố gắng Google Buzz, mà không phải là quá khác mấy so với twitter, nhưng với hội nhập Gmail, mặc dù nó đã chỉ trích nặng nề đối với các vấn đề bảo mật của nó. Các yếu tố tin đồn vẫn đang được sử dụng trong một số sản phẩm. Google thời gian này đã bắt đầu đẩy Google Plus mạng xã hội toàn diện, với các điểm tham quan của nó vững chắc trên Twitter và Facebook, nhưng là điều lớn tiếp theo hay Wave khác của thất bại.

Cho đến nay, Google có một kho rất lớn của các dịch vụ và sản phẩm, đến một vài tên: Gmail, Docs, Picasa, Youtube, Android và Chrome nhưng sản phẩm chính của họ và thành công lớn nhất rõ ràng là công cụ tìm kiếm Google.com. Google plus là bước tiếp theo trong việc thống nhất tất cả các sản phẩm này, mọi người trở nên hoàn toàn có vốn đầu tư trong hệ sinh thái của Google.

Plus đã học được từ tất cả những sai lầm và thành công từ Wave và Buzz. Để bắt đầu, nó là vô cùng đơn giản để sử dụng, họ có kế hoạch để cách mạng hóa cách mà chúng ta chia sẻ nội dung trực tuyến và Plus đã làm cho nó rất đơn giản để làm điều đó và chọn những người cụ thể, chúng tôi muốn chia sẻ nội dung như vậy với. Truy cập được tung ra chậm chạp bởi vì tại thời điểm nó là chỉ mời được tạo trực tuyến hype lớn, bằng cách làm cho nó rất độc quyền.

Nhưng cuối cùng Plus là một vũ khí trong kho vũ khí tìm kiếm của Google, Google kế hoạch cuộc cách mạng tìm kiếm bằng cách làm cho nó mang tính xã hội hơn. Như bạn có thêm bạn bè để bạn Circles trên cộng và bạn bè của bạn Plus 1 kết quả tìm kiếm và liên kết nó sẽ thúc đẩy họ trên các kết quả tìm kiếm Google của bạn. Cũng như nhóm của bạn bạn bè của bạn thành các vòng tròn và bắt đầu chia sẻ nội dung, nó sẽ tìm hiểu những gì kết quả loại những thứ bạn và bạn bè của bạn có khả năng để tìm kiếm và sẽ làm thay đổi tìm kiếm của bạn theo này. Điều này cũng sẽ được sử dụng để đưa các quảng cáo có liên quan bằng cách sử dụng cảm giác rao vặt. Tại thời điểm này các tính năng này đã không phải tất cả lăn ra được nêu ra, nhưng không có nghi ngờ họ khi nó sẽ mở ra cho công chúng. Vì vậy, khi nói đến SEO trong tương lai có một nền tảng truyền thông xã hội cho bạn kinh doanh để giúp đỡ với chiến dịch tiếp thị trực tuyến của bạn.

Google đã làm được những điều thông minh bằng cách chỉ bao gồm một số các tính năng lúc khởi động, để làm cho nó đơn giản. Lấy người dùng sử dụng để sử dụng phần mềm và từ từ thêm tính năng mới. Sau khi mở nó ra cho công chúng, họ sẽ bắt đầu thêm các tính năng như tài liệu tích hợp và chức năng lịch. Sự tăng trưởng của đăng ký đã được tuyệt vời, đã được người sử dụng 10 triệu trong dưới hai tuần. Chỉ có thời gian sẽ cho biết nếu nó sẽ là một đối thủ cạnh tranh thực sự cho Facebook và Twitter.


bài viết blog


The End: 4 rắn chiến lược để kết luận bài viết Blog tiếp theo của bạn | 5 Đơn giản nhưng cách hiệu quả để quảng bá blog của bạn theo những người tham gia | SMO: Làm thế nào để Tweet thành công | 16 cách hiệu quả để có được người để đọc và Tweet nội dung của bạn | 3 bước để một chiến lược truyền thông xã hội hiệu quả |