English | Indonesian | Russian | Vietnamese
DirectLikes
Đăng nhập    Không đăng ký?  ghi tên


Cuộc chiến giữa Facebook và Twitter, và làm thế nào đó là trận chiến đã tạo ra GooglePlus

18.07.2011

Trong nhiều năm nay là Facebook và Twitter đã được tranh cho vị trí mạng xã hội số 1 và bây giờ là một contender mới đã bước vào nếp gấp. Trong khi Facebook và Twitter là cả hai rất khác nhau trong các dịch vụ và các tính năng nó vẫn còn nhiều khả năng là bạn sẽ sử dụng nhiều hơn so với khác. Thực tế bạn không muốn được chia sẻ cùng một nội dung trên nhiều nền tảng. Vì vậy, trong vài năm qua hai đã chiến đấu cho uy quyền tối cao mạng xã hội, cải thiện dịch vụ, giảm bớt tốc độ, sử dụng chia sẻ và mua và làm cho các chương trình khuyến mại tốt hơn sản phẩm của họ. Nhưng có một vấn đề rất giống nhau: có phương pháp chia sẻ. Khi bạn chia sẻ một cái gì đó trên Facebook, chỉ có bạn bè của bạn có thể nhìn thấy nó, những gì về nếu tôi muốn nói chuyện và chia sẻ với những người tôi đã không gặp nhưng có lợi ích tương tự như tôi, cách duy nhất tôi có thể làm điều đó là để đi ra ngoài và gặp gỡ những người này sau đó thêm chúng. Với Twitter, nếu tôi gửi một cái gì đó, nó có, hoàn toàn bất cứ ai và tất cả mọi người có thể thấy. Tôi không nên quan tâm đến việc chia sẻ hình ảnh kỳ nghỉ của tôi với người hoàn toàn xa lạ. Đó là không gian này trong hai sản phẩm đó đã tạo ra liên kết còn thiếu đó là GooglePlus. Với Plus, bạn có thể chọn Vòng kết nối bạn đặt con người và chia sẻ cụ thể những gì bạn chia sẻ với những người thông qua các vòng tròn và sau đó chọn những gì cho phép những người này phải làm gì với nội dung của bạn. Nếu bạn thêm ai đó vào một vòng tròn họ không nhất thiết phải có thêm bạn quá, giống như một tiếp theo unreciprocated trên twitter, bạn có thể xem các bài đăng công khai của họ.

Cũng từ một quan điểm tiếp thị trực tuyến nhóm người lên và chia sẻ nội dung với những người giúp với nhắm mục tiêu. Giúp đỡ với những người phân loại cho PPC nhắm mục tiêu quá.

Bước vào trò chơi truyền thông xã hội bây giờ là một động thái nguy hiểm cho Google, đặc biệt là sau khi không có nhiều may mắn với Google Buzz và Wave. Nhưng cá nhân, tôi nghĩ rằng Google đã chạm mặt đất trung bình hoàn hảo, chúng tôi sẽ chỉ để xem cách nó diễn ra.


bài viết blog


SMO vs SEO | Làm thế nào để theo dõi More On Google Plus | 10 cách để sử dụng Google Plus cho Marketing | Google+ cho các doanh nghiệp | SEO vs Google Plus One |