English | Indonesian | Russian | Vietnamese
DirectLikes
Đăng nhập    Không đăng ký?  ghi tên


Cách đơn giản để có được theo dõi More On Google Plus

19.07.2011

1.Nhận xét về những người khác chủ đề. nhận xét giúp người đó và những người khác có khả năng nhiều người sẽ theo bạn.

2. Khi ai đó đề cập đến bạn làm cho họ một ưu và đề cập đến họ là tốt. Hoạt động cả hai cách. Bắt đầu đề cập đến một số những người xứng đáng.

3. Tìm kiếm những người có như lợi ích của đầu óc và làm theo họ. Nhưng không theo cách ngẫu nhiên như bạn sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích của dòng của bạn.

4. Thêm liên kết hồ sơ Google của bạn trang web / blog của bạn rút ngắn hồ sơ cá nhân của bạn với www.gplus.to

5. tạo ra nội dung đáng ngạc nhiên mà chỉ cần phải được chia sẻ lại. như hình ảnh anh hùng ca tuyệt vời, ảnh nghệ thuật, video, vv phải được sử thi mặc dù ... và gốc tự tạo ra Google Plus lời khuyên ... cũng làm việc yên tĩnh cũng.

6. Và tất nhiên .. thêm chính mình vào gpeep.com

7. Tất nhiên, bạn có thể khó chịu facebook và sau đó viết về nó trên google plus .. một chút của nó què nhưng nó hoạt động rõ ràng.

8. Nếu bạn muốn đi siêu vi với một bài viết. Chỉ gửi nó vào vòng kết nối của công chúng. Nếu không, mọi người không thể chia sẻ những gì tốt.

9. Nhận được vào các cuộc thảo luận căng thẳng về bài viết của người dân, những người đang bị theo dõi bởi hàng ngàn người. Có gì thú vị hơn. bài cuối cùng của cuộc thảo luận mà được hiển thị. Những người khác có thể được mở rộng. Điều đó có nghĩa là nếu bạn là người cuối cùng để gửi cho một người với nhiều người theo. Mọi người sẽ nhìn thấy bạn và bấm vào thông qua cho bạn.

Một số lời khuyên của Steve Warren:

- Đăng một cái gì đó, ngay cả khi nó không phải là "hoành tráng". Nếu bài đăng công khai của bạn là trống rỗng, người sẽ không có bất cứ lý do nào để theo bạn.

- Điền vào hồ sơ của bạn càng nhiều như bạn có thể, do đó, bất cứ ai kiểm tra bạn ra có một cơ hội để nói nếu họ quan tâm đến nghe những gì bạn có thể phải nói.

- Thực hiện theo những người theo bạn trở lại, bạn càng hiển thị trong các hồ sơ của những người khác cơ hội nhiều hơn cho một ai đó để phát hiện ra bạn.


bài viết blog


Twitter giao thông và 5 thói quen xấu sẽ không giúp bạn có được nó | In A Giống như? Một khảo sát của một ngàn thành viên Facebook | 6 Fishy Facebook Chiến lược không sẽ khiến bạn | 7 Lời khuyên cho tiếp thị trực tuyến trên một ngân sách chặt chẽ | Cá nhân Kết quả của Google với "Search Plus Thế giới của bạn" |